Proud to be a linguist

1 / 3

Защо лингвистика?

Кое от първично: езикът или мисленето?

Как езика и мисленето са свързани?

Можем ли да мислим без езика?

На тези и много други въпроси търсят отговори съвременните лингвисти.

2 / 3

Опознаваме света

Лингвистиката - науката, благодарение, на която можем да разговаряме, обменяме опит и разбираме останалите.

Чрез езикът ние комуникираме помежду си, изразяваме мисли и чувства и споделяме нашите преживявания. По този начин изграждаме връзки и приятелства - едни от най-ценните неща в житейския път на човека.

Лингвистиката разкрива пред нас нови светове и ни запознава с традициите, бита и ценностите на останалите хора. От техните знания и опит ние обогатяваме своите и взимаме хубавото от различните народи.

Изучаването на езици дава възможност на хората да работят заедно, без значение от националността им и да се обединят в обща цел или идея и заедно, с опита и знанията на всеки един, да постигнат невероятни резултати и да открият нови светове!

3 / 3

Състезание и забавление

Състезателната лингвистиката се различава от обикновената, но тя също обогатява човек.

Задачите съдържат примери от реални ситуации и решаването им не само дава представа за същността на даден език, но и развива мисленето, паметта и най-важното носи радост и забавление.


Въведение

Любопитно

Съдържание

Защо ученическа лингвистика... Някои омоними... Видове задачи...

Самоконтрол

Поглед към езиците

Нашият архив

Да поиграем?... Граматики и още нещо... Задачи, които сме решавали...
www.000webhost.com